Islam Birligi Manifestosu (Turkish)

Author: Rashid Shaz

Hz. Peygamber (SAV) ümmete sadece İslam’ı
emanet etmiştir. İlk dönemde iman edenler kendilerini
‘Müslümanlar’ olarak adlandırdılar ki bu Allah’ın onlara
ihsan ettiği tek kimlikti. Nasıl oldu da bu ilahi olarak
takdir edilen kimlik Şii, Sünni gibi kendimizce biçilen
kimliklerce yerinden edildi?
İslam’ın nihai biçimini geri getirmek ve bunu
yeniden canlandırmak tüm takipçi grupların kolektif bir
sorumluluğudur. Bu çabaya sadece toplumumuzun
geleceği bağlı olmayıp, dünyadaki tüm ulusların kolektif
çıkarı da buna bağlıdır. Bu kitapçığı çıkarmanın amacı
aslında bu geri getirme sürecini teşvik etmektir.

Order Now DOWNLOAD PDF

Order on Whatsapp